Handel på tvers av ulike
aktivaklasser

Handle ulike aktivaklasser med ETF-er. De gir fleksibilitet og ulike investeringsmuligheter.


Børshandlede produkter (ETP-er) omfatter en rekke ulike investeringsinstrumenter, blant annet børshandlede fond (ETF-er), børshandlede råvarer (ETC-er) og børshandlede obligasjoner (ETN-er). Disse instrumentene omtales ofte på folkemunne som ETF-er, men har ulike investeringsmuligheter og egenskaper.

ETF-er (børshandlede fond)

ETF-er er investeringsfond som følger en indeks, råvare, obligasjoner eller en kurv av eiendeler. De omsettes på børser og gir fordelen av diversifisering, omtrent som aksjefond. I motsetning til aksjefond handles de gjennom hele handelsdagen til markedsbestemte priser. I tillegg er kapitalen som investeres i en ETF, beskyttet som en separat eiendel.

ETC-er (børshandlede råvarer)

ETC-er gjør det mulig å investere i råvarer som gull, olje eller landbruksprodukter uten å måtte håndtere de fysiske varene. I motsetning til ETF-er er de som regel strukturert som gjeld, og investeringen er ikke beskyttet som en separat eiendel.

ETN-er (børshandlede obligasjoner)

ETN-er er usikrede gjeldspapirer som gir avkastning knyttet til en bestemt indeks, råvare eller referanseindeks. De er underlagt utstederens kredittrisiko, noe som betyr at investeringen kan gå tapt hvis utstederen misligholder sine forpliktelser.

Bla til toppen

VERDIPAPIRFOND/ETF
‍REPLIKATOR

Finn en ETF med lignende avkastning som det ønskede fondet, men med lavere gebyrer og totale kostnader.

Replikatoren for investeringsfond/ETF forenkler investeringsvalget ditt! Legg inn et spesifikt investeringsfond eller en ETF sammen med et investeringsbeløp, og replikatoren vil søke i markedet etter ETF-er med nesten identisk avkastning som ditt valg.

I tillegg foreslår replikatoren spesifikke aksjer du kan kjøpe for å oppnå denne avkastningen. Gå gjennom den detaljerte resultatanalysen for å se gebyrforskjellene og korrelasjonsprosenten mellom de opprinnelige og replikerte kontraktene.

  • Du kan enkelt styre investeringene dine via Trader Workstation TWS, et omfattende verktøy som er utviklet for alle nivåer av handelserfaring.
  • Korrelasjonene mellom ulike aktiva vises tydelig i grafiske fremstillinger, noe som gir en visuell forståelse av investeringslandskapet ditt.
  • Du kan enkelt sammenligne aksjer ved hjelp av meningsfulle diagrammer som fremhever viktige resultat- og risikofaktorer.
  • Velg investeringer basert på en rekke indikatorer som er skreddersydd for din unike investeringsstrategi.
Åpne en konto
Bla til toppen

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Har du spørsmål?
Se ofte stilte spørsmål nedenfor

Er du klar til å sette i gang?

Begynn å handle med hele pakken, fra toppmoderne plattform til gratis verktøy og gunstige transaksjonsgebyrer.