Ta beslutninger som er i tråd med din personlige etikk

Utslipp av klimagasser, menneskerettigheter, dyreforsøk - dette er bare noen av verdiene du kan velge å legge til grunn for porteføljen din når du investerer gjennom MEXEM. Bærekraftige investeringer betyr ikke bare å fokusere på økonomisk avkastning, men også å ta hensyn til miljø- og samfunnspåvirkningen.

Betydningen av ESG-vurdering i investeringer

Porteføljens omfattende ESG-score (Environmental, Social and Governance) gir et klart bilde av hvor godt investeringene dine er i tråd med dine etiske og miljømessige hensyn. Denne poengsummen gjenspeiler ikke bare den økonomiske gevinsten, men også hvor mye investeringene dine bidrar til en mer bærekraftig og etisk verden.

Tilpass porteføljen til prinsippene dine

Ved å fokusere på ESG-poengsummen din sikrer du at porteføljen din gjenspeiler prinsippene dine, og viser deg hvilke selskaper som er i tråd med dine holdninger, og hvilke som ikke er det. Det handler ikke bare om å støtte selskaper med gode økonomiske resultater, men også selskaper som har en positiv innvirkning på verden.

Prinsipper for navigering på finansmarkedene med MEXEM

Bærekraftige investeringer gjennom MEXEM gir deg mulighet til å navigere i finansmarkedene med prinsippene dine ved roret. Du investerer ikke bare i bedrifter, du investerer også i den fremtiden du ønsker å se, og tar beslutninger som gjenspeiler ditt engasjement for miljømessig bærekraft, samfunnsansvar og god selskapsstyring.

Bla til toppen

ESG-poengsum

MEXEMs ESG-score (Environmental, Social, Governance) er et effektivt verktøy for informerte investorer. De gjør det mulig å ta investeringsbeslutninger som strekker seg utover tradisjonelle finansielle parametere, og tar hensyn til aspekter som miljømessig bærekraft, samfunnsansvar og eierstyring og selskapsledelse.

Med MEXEMs ESG-score får du en dypere forståelse av et selskaps engasjement for etiske standarder og bærekraftig praksis. Dette gjør deg i stand til å tilpasse investeringsvalgene dine ikke bare til det økonomiske potensialet, men også til dine personlige verdier og det bredere målet om å fremme en bærekraftig fremtid.

 • Evaluering av selskaper basert på ESG-kategorier (f.eks. utslipp og menneskerettigheter).
 • Få en forståelse av hvordan enkeltselskaper gjør det totalt sett eller i spesifikke kategorier.
 • Forenklede oversikter og sammenligninger av ulike selskaper
 • Utforskning av ESG-data for topprangerte selskaper
Åpne en konto
Bla til toppen

MEXEM-kriterier

Les mer om MEXEMs robuste kriterier for evaluering av ESG-resultater.

Med MEXEM kan du bygge en mangfoldig og bærekraftig portefølje ved hjelp av over 400 ESG-kriterier, kategorisert i tre hovedområder. Målingene hentes direkte fra selskapenes rapportering, noe som sikrer åpenhet og gjør det mulig å ta informerte investeringsbeslutninger.

KOM I GANG
Miljømessige aspekter
 • Utnyttelse av ressurser
 • Utslippsnivåer
 • Innovativ praksis
Sosiale faktorer
 • Velferd for de ansatte
 • Overholdelse av menneskerettighetene
 • Samfunnsengasjement
Styring
 • Ledelsespraksis
 • Aksjonærforhold
 • CSR-tilnærming
Bla til toppen

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Har du spørsmål?
Se ofte stilte spørsmål nedenfor

Er du klar til å sette i gang?

Begynn å handle med hele pakken, fra toppmoderne plattform til gratis verktøy og gunstige transaksjonsgebyrer.