Forskrifter og sikkerhet

Et regelverk som gjør kundene våre trygge og samtidig reduserer risikoen.

Vi verdsetter sikre investeringer og følger derfor strenge EU-lover og -forskrifter, sikrer pengene på segregerte kontoer og setter bare inn midler i seriøse banker.

Interactive Brokers Ireland Ltd.

Kunder av Interactive Brokers Ireland Limited er beskyttet av den irske investorkompensasjonsordningen ("ICS"). ICS er ment å hjelpe privatpersoner og dekker ikke institusjoner og profesjonelle kunder. Erstatningen under ICS er begrenset til 90 % av det tapte beløpet, oppad begrenset til 20 000 euro per investor. Dekningen gir beskyttelse mot at verdipapirforetaket går konkurs, ikke mot tap av markedsverdi på finansielle produkter.

ICS administreres av Investor Compensation Company DAC ("ICCL"), som er et uavhengig organ opprettet i henhold til den irske Investor Compensation Act, 1998.

MEXEM er et europeisk regulert verdipapirforetak under tilsyn av Cysec og registrert hos Financial Markets Authority (AFM) i Nederland og hos Financial Services and Markets Authority (FSMA) i Belgia.

Interaktive meglere Sentral-Europa Zrt.

Kunder av Interactive Brokers Central Europe Zrt. er beskyttet av det ungarske investorbeskyttelsesfondet ("IPF"). Erstatning under IPF er begrenset til maksimalt 100 000 euro til hver investor, der IPF betaler 100 % av verdien opp til 1 million HUF og deretter 90 % av kravet over 1 million HUF. Dekningen gir beskyttelse mot at verdipapirforetaket går konkurs, ikke mot tap av markedsverdien av finansielle produkter.

IPF drives i henhold til og i samsvar med bestemmelsene i lov CXX av 2001 om kapitalmarkedet, gjeldende fra 1. januar 2020, som regulerer investorbeskyttelsesfondet, med forbehold om endringene i lov CXVIII av 2019.

MEXEM er et europeisk regulert verdipapirforetak under tilsyn av Cysec og registrert hos Financial Markets Authority (AFM) i Nederland og hos Financial Services andMarkets Authority (FSMA) i Belgia.

Sikre investeringer og trygghet er det viktigste for oss.

  • MEXEM følger EUs regelverk og Mifid II-lovene.

  • Pengene dine oppbevares sikkert på en annen adskilt konto enn meglerens.

  • Dine eiendeler er kun satt inn i respektable banker.

Er du klar til å sette i gang?

Invester med tillit gjennom et regelverk som gjør kundene våre trygge og samtidig reduserer risikoen.