Klager

Eventuelle klager eller klager kan kommuniseres per brev, telefon, faks eller e-post ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt ovenfor.

Kunden bes om å oppgi navn, kontaktinformasjon og en beskrivelse av problemet. Kunden vil umiddelbart motta en bekreftelse på mottak av klagen per brev, faks eller e-post.

Hvis saken ikke kan løses i kundens interesse innen to uker etter mottak, vil kunden motta et foreløpig svar per brev, faks eller e-post. Innen fire uker etter mottak vil kunden motta en endelig avgjørelse per brev, faks eller e-post. Hvis dette ikke er mulig, vil kunden få en begrunnelse for dette og et estimat for når avklaringen forventes å være ferdig.

Ansvar for innhold

Innholdet som er tilgjengelig på nettsidene er kun til generell informasjon og fungerer ikke som råd i noen form eller form. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at all informasjon og data på nettstedet er nøyaktig og tidsriktig i samsvar med § 7 Abs.1TMG. Vi påtar oss imidlertid ikke noe ansvar for riktigheten, fullstendigheten, oppdatertheten eller kvaliteten på informasjonen og dataene som er gitt i henhold til §§ 8 til 10 TMG.

opphavsrett

Innholdet på denne nettsiden opprettet av operatøren av dette nettstedet er underlagt tysk lov om opphavsrett. Duplisering, behandling, distribusjon eller enhver form for kommersialisering av slikt materiale utenfor omfanget av opphavsrettsloven krever skriftlig forhåndssamtykke fra den respektive opphavsmannen eller skaperen. Kopier fra disse sidene er kun tillatt for privat bruk, men ikke for kommersielle formål.

Er du klar til å sette i gang?

Invester med tillit gjennom et regelverk som gjør kundene våre trygge og samtidig reduserer risikoen.